Telefoon : (0416) 32 10 50

Alarminstallaties

Helaas is er een stijgende toename van criminaliteit, een gegeven waarmee we maar al te vaak via de pers en televisie mee worden geconfronteerd. Dit is één van de minder aangename aspekten van onze moderne samenleving. Daarom zullen we naar wegen moeten zoeken om onze eigendommen te beschermen. De installatie van een beveiligingssysteem is hierbij de meest effectieve methode. Een alarmsysteem bestaat over het algemeen uit detectie-, controle-, en alarmeringsapparatuur.

Onderdelen van zo’n installatie zijn o.a.:

•Een bedieningspaneel: uw beveiligingssysteem wordt volledig bestuurd vanaf dit paneel en kan op diverse plaatsen in uw huis of pand worden aangebracht;
•Controlepaneel: éénmaal geplaatst kunt u dit onderdeel praktisch vergeten. Verborgen in een kast of kelder functioneert het als de verwerkingseenheid van uw systeem, welke de informatie verzonden door detectoren, omzet in een alarm bij eventuele inbraak of brand;
•Sleutelschakelaars: deze kunnen in samenwerking met het bedieningspaneel toegepast worden om het systeem in zijn geheel aan- of uit te schakelen (vaak toegepast bij de ingang);
•Bewegingsdetectoren: op strategische plaatsen geïnstalleerd ontdekken deze detectoren een indringer door het waarnemen van bewegingen;
•Rookdetectoren: bij rookontwikkeling schakelen deze op voor de hand liggende plekken geplaatste detectoren het alarm in, zodat eventuele brand in het vroegste stadium ontdekt kan worden;
•Magneetcontacten: kleine sensoren die onopvallend op deuren en ramen bevestigd worden om inbraakpogingen te kunnen constateren.

Wanneer u besluit om een alarminstallatie aan te leggen gaan we samen in overleg met u en onze beveiligingsmedewerker kijken naar uw specifieke situatie om uit te vinden welke vormen van beveiliging interessant zijn.